تبلیغات
افغانستان وطنم - ارتش افغانستان

خرید ساعت مچی

|

صفحات پاپ آپ popup window

» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :افغانستان وطنم www.Afqani.mihanblog.com

مردمان افغانستان در دره‌های صعب العبور  زندگی مینمایند.در میان این دره‌ها ملیتها واقوام گوناگون حیات بسر میبرند. زندگی در دره‌ها باعث ان شده است تا این ملت خیلی دلیر و آزاد منش تربیه شود.در هر دره یا قریه قوم زندگی داشته همه به یک نفر بزرگ یا ریش سفید خود اطاعت داشته واز آوامر آن پیروی نموده اند .درموقع دفاع از خاک خان یا بزرک فرمان دار ویک نفر از دلیرو هوشیار منطقه قومندان یا سر لشکر بوده است.این تشکیلات نظامی طبعی افغانستان میباشد. پادشاهان افغانستان همیشه ازین تشکیلات استفاده نموده اند.مانند میرویس خان هوتک احمدشاه درانی عبدالرحمان خان نادر شاه حبیب اله کلاکانی شیرخان غلجائی از همین دسته بوده است که بعداً به اردوی منظم تبدیل شده است.


متن کامل در ادامه مطلب میباشد.
تاریخچه اردو در افغانستان
در زمان که در افغانستان تفنگ وجود نداشت تشکیلات اردو به سر لشکر و لشکر اعم از تیر زنان نیزه بازان و شمشیر زنان محافظین وغیره بود.الی دوره تیمورشاه درانی ارتش افغانستان ارتش دفاعی و تعرضی بود.پس از شازمان اردو افغانستان یک اردو دفاعی بوده است. درافغانستان درطول تاریخ اردو قومی یا غیر منظم وجود داشته از آن برای دفاع وطن استفاده بعمل آورده شده است . برای بار اولین اردو منظم قومی متشکل و منظم در قرن هژدهم توسط میرویس خان هوتک بوجود آمد. این اردو تحت فرماندهی میرویس نیکه ( ۱۷۰۹ــ ۱۷۱۵ در برابر اردوی بزرگ ایران جنگیده از خود شهامت نشان دادند.پس از میرویس خان پسر وی شاه محمود هوتکی ۱۷۱۵ ــ ۱۷۲۵ با اردوی ۲۸ هزار نفری خویش به گلنا اباد حمله نمود بعداز تصرف اصفهان ایران صحنه رادر مقابل استعمار گران روس تنگ و تنگتر ساخت. در این اردو فقط چند ضرب توپهای خفیف نوع ”زنبورک “ تجهیزات موثر و ثقیل حربی را تشکیل میداد.
 
اردومنظم
اولین اردو منظم افغانستان با قطعات توپچی سواره و پیاده نظام در سالهای۱۷۴۷ ــ ۱۷۷۲ زمان سلطنت احمد شاه درانی ساخته شده است.احمد شاه سپه سالار و نظامی جسور درطول سالهای حکمروائی نادر افشار مهارت جنگی را کسب نمود. اساس دولت با ثبات و متمرکز را با یک اردو قوی در کشور گذاشت . سردار محمدجهانخان پوپلزای سپهه سالار آنرا اداره میکرد.اردوی مستحکم احمد شاه درانی بعد از مرگ وی به پارچه‌های متعدد تقسیم شد و از طرف پسرانش در مقابل همدیگر در خانه جنگی‌ها استعمال شد.اردوی زمان احمد شاه بابا متشکل از یک ارتش دایمی و لشکر قومی بود که چندین بار بر هندوستان تاخت و جنگ پانی پات را فتح نمود .همین اردو در زمان تیمور شاه الی شاه زمان پابرجا بود. درزمانیکه احمدشاه بابا درهندوستان چندین بار حمله نمودانگلیسها در هندوستان مصروف تجارت بودند.پس از قرن ۱۶ که کشورهای اروپایی مصروف جهان کشائی بودند انگلیسها در زمره قدرت در اروپا بود. آنها متوجه شدن که مسلمانان کنترول هندوستان را در دست دارند و مسلمانان افغان یگانه مرجع بود که میتوانست بسرعت مسلمانان هند راکمک نمایند. واین یک واقیعت محض است که هندوستان همیشه از راه افغانستان مورد تهاجم قرارگرفته هستی و بود آن ملت فنا شده است. هندوها که در هندوستان اکثریت بودند علاقمندی داشتن تا آنها درکرسی قدرت نشته باشند . این دونکته برای هندوان وانگلیسها خیلی قابل توجه قرار گرفت .انگلیسها هندوها را کمک نموده در هندوستان یک دولت پرقدرت مراتی ساخته شد.درحقیقت این دولت به نفع افغانهابودزیراچانس اشغال هند از طرف انگلیس خیلی کم بود. ولی احمدشاه با باقوت مراته را برهم شکست وهندوستان به یک کشور ضعیف تبدیل گردید. انگلیسهااهسته اهسته درصحنه سیاسی هند ظهور نمودند تا اینکه در زمان شاه زمان وارد صحنه با افغانستان شده درهند به پیشروی آغازنمودند. دولت انگلیس غرض اشغال هند به خنجر ضرورت داشت تا در صورت پیشروی به هند از عقب به افغانستان خنجر وارد کند این جنجر دولت ناصرالدین شاه قاجار گردید. در هر پیشروی انگلیس به هند قاجاریان به هرات و قندهار حمله میکردند. قشون ناچار بطرف هرات حرکت میکرد.وهکذا مداخلات انگلیس باعث بروز خانه جنگی‌ها شد.بدین ترتیب اردو ضعیف شده تا حکومت شاه شجا ع ادامه یافت پس از کشته شدن شاه شجاع ارگ شاهی توسط انگلیسها تاراج شده اردو ازبین رفت. الماس کوه نور درهمن روز تاراج شد.۵/۴/ ۱۸۴۲

دومین اردو منظم افغانستان
پارچه پارچه شدن اردو احمدشاه نفاق و خانه جنگی‌ها باعث سقوط سلطنت سدوزایی‌ها و دخالت و نفوذ اجانب در کشور گردیده و الی سلطنت امیر دوست محمد خان سبب ازدیاد هرج و مرج و ملوک الطوایفی شد تا اینکه امیر دوست محمد خان در دوره دوم امارت خود ۱۸۰۴ ــ ۱۸۶۱ یک اردو منظم را پایه گزاری نمود که تعداد ان از ۳۰ هزار نفر تجاوز نمیکرد و امیر از ان برای تحکیم قدرت و حفظ جان خود و خانواده خود کار میگرفت به قول تاریخ غلام محمدغبار در دوره امارت امیر شیرعلی خان اساس یک اردوی منظم و دایمی گذاشته شد که افراد ان تحت تعلیم و تربیت نظامی قرار گرفته با یونیفرم نظامی ملبس گردیدند. این اردو از دسپلین نظامی برخوردار گردیده و دارای صفوف سه گانه پیاده، سواری و توپچی بوده در قشله تازه بنیاد قلعه شیر پور جابجا شد. به گواهی تاریخ اردو افغانستان ” این اردو مشتمل بود بر ۵۷ غند پیاده ۲۰ غند سواره ۲۶ بطریه کوهی، سواری و فیلی که مجموعا ً ۵۰ هزار نفر در ان شامل بود به شکل دایمی استخدام گردیدند .متاسفانه شیرازه اردوی منظم امیر شیر علیخان نسبت ضعف مزاج امیر که ناشی از وفات پسرش شهزاده و ولیعهد عبدالله قبل ازسوق دادن به جهادی که علیه انگلیسها اعلان شده بود از هم پاشید وخود امیر ابتدا به تاشقرغان و بعداً به ترکستان رفت .ودر مزارشریف وفات یافت.

سومین اردو افغانستان
بعد از امارت امیر شیر علی خان، امیر عبدالرحمن خان برای تشکیل اردو دایمی کمر بست و در بین دیگر امور دولتی هفته یک روز را برای امور لشکری تخصیص داده بود . به نقل از کتاب تاریخ ” افغانستان در پنج قرن اخیر “ تعداد اردوی امیر عبدالرحمن خان بالغ بر :

قوای پیاده ۸۰ هشتاد دسته هر دسته ۷۰۰ نفر جمعا ۵۶۰۰۰ نفر
قوای سواره ۴۰ چهل دسته هر دسته ۴۰۰ نفر جمعا ۱۶۰۰۰ نفر
قوای توپ خانه یکصد بطریه هر بطریه ۱۰۰ نفر جمعا ۱۰۰۰۰ نفر
محافظین در بار شاهی :
پیاده چهار دسته هر دسته ۱۰۰۰ نفر جمعا ۴۰۰۰ نفر
سواره سه دسته هر دسته ۸۰۰ نفر جمعا ۲۴۰۰ نفر
جمعا اردوی امیر عبدالرحمن خان متشکل از ۸۸۴۰۰ نفر بود.
امیر مذکوربرای انکشاف اردو فابریکه ماشین خانه کابل را که دارای شعبات ریخته گری، توپ سازی، تفنگ سازی، باروت و تولید کارتوس سازی، اسلحه سرد و غیره بود بنیاد گذاری کرد. در زمان امیر حبیب الله خان ارتش افغانستان انکشافات خوبی نمود . درضمن مدارس تاسیسات تعلیمی اردو را بنیاد گذاشت.از آنجمله مکتب حربیه برای اکمال کادرهای افسری اردو در کابل تاسیس شد که بعدها به تعداد ۹۰۰ نفر در ان فنون نظامی را می اموختند .در زمان اعلیحضرت غازی امان الله خان به منظور تقویه اردوی افغانستان اسلحه جدید از المان، انگلستان، ایتالیا و بلجیم خریداری گردیده که شامل تفنگ‌های ۱۲ تکه انگلیسی تفنگ‌های ۱۲ تکه لوچک المانی برای پیاده و سواری، تفنگ‌های ۵ تکه ایتالیای برای پرسونل و مرتبات توپچی، تفنگ‌های پنج تکه بلجیمی برای ژا ندارم و پولیس، توپهای ۶ پن توپهای ۹ پن قاطری که( از روسیه خریداری شده بود )، توپهای ۱۰۵ ملی متری صحرا (۳۶ پن ) که توسط شش راس اسپ کش می شد . اطریشی‌ها چهار ضرب توپ برای غازی امان الله خان بخشش کرده بود که در جنگ تل شرکت کرده بود.بعدها برای بار دوم سلاح جدید از راین میتال جرمنی و فابریکه سکودای چکوسلواکی ”توپها و تانکهای سبک “ خریداری گردید. در زمان غازی امان الله یک قطعه نمونه نیز تشکیل شد، افسران و معلمین ترکی برای تربیه افسران افغانی استخدام شد، بعضی افسران برای کسب تحصیلات نظامی به ترکیه و کشورهای دیگر خارجی اعزام شدند، چند بال طیاره وچند ضرب توپ دور برد خریداری گردید . اما طور شاید و باید اردو در زمان سلطنت غازی امان الله خان انکشاف ننمود .زیرا افغانستان یک کشور آزاد بود وهم انقلاب سوسیالستی دراتحاد شوروی مخالف مستعمره جوی بود.تصورنمیشد که انگلیس مداخله کند . اردوی افغانستان درین صده توانست درسه جنگ افغان وانگلیس موفق بدر آید و وطن خویشرا از شر استعمار گران نجات داده آزاد سازند.بعد از سقوط سلطنت غازی امان الله یک دوره اغتشاش در کشور بوجود امده این اردو ازبین رفت .

چهارمین اردوی منظم افغانستان
پس از شاه امان اله در افغانستان حبیب‌الله کلکانی سلطنت را بدست آورد و اردو قبلی بکلی مورد تاراج قرار گرفت. محمد نادر شاه که در اردو امان‌الله شاه زحمات زیاد را متقبل گردیده بود توانست توسط اردو قومی حبیب اله کلکانی را از بین ببرد.پس از آن به تشکیل اردوپرداخت.محمد نادر خان در اندک مدت باتطبیق زور و قدرت دولتی اردوی منظم تر و نیرومند تر از اردوی عصر امان الله شاه بوجود آورد و انرا با اسلحه عصری که بخش زیاد انرا از انگلستان به اعانه گرفته بود و بخش دیگر انرا از سایر کشورها خریداری کرده بود مجهز گردانید. برای مدرسه حربیه تعمیر جدید در بالاحصار اعمار نمود . تعداد اردوی محمد نادر خان به قرار نوشته جورج ارتی چهل هزار نفر بود بعداز کشته شدن محمد نادر خان، پسرش اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه شد .عهد محمد ظاهر شاه در افغانستان، دوران انکشاف کمی و کیفی اردوی افغانستان به شمار میرود مخصوصا زمان صدارت محمد داود خان که بتاریخ ۶ سپتامبر ۱۹۵۳ از طرف اعلیحضرت محمد ظاهر شاه به تشکیل کابینه موظف شد .سردار محمد داود در پهلوی عهده صدارت در راس قدرت دفاعی کشور نیز قرار گرفت .
وی برای تقویه کمی و کیفی اردو و تجهیز وتسلیح ان علاقه وافر داشت . روی این منظور به ایالات متحده امریکا رو آورد . اما تقاضاهای که سردار محمد داود در زمینه کمکهای نظامی از ایالات متحده امریکا نموده بود . بی نتیجه ماند و بر عکس امریکا در سال ۱۹۵۳ کمک نظامی خویش را به پاکستان وعده داده بود . این امر باعث تاثر داود خان گردید و تحقق این کمکهای نظامی را به پاکستان برای امنیت کشور خطر جدی پنداشت . مخصوصا که حل مسئله پشتونستان بین افغانستان و پاکستان در سرخط مرام حکومت وی قرار داشت . سردار محمد داود از تلاشهای دیپلوماتیک با ایالات متحده نیز مایوس گردید بالاخره سردار محمد داود از اقای نیکسون که در سال ۱۹۵۴ به کابل امده بود تقاضای رسمی نمود اما اقای ریچارد نیکسون به تقاضای موصوف توافق نکرد .این یک دلیل واضع بود که امریکا در مورد این کشور پلان داشت تا افغانستان مسلح به سلاح روسی شود .دراخیر یک منطقه زور آزمائی بین این دو ابرقدرت گردد. لهذا سردار محمد داود به ناچار به اتحاد شوروی وقت روی آورد .
اتحاد شوروی که آرزومندی شدیدی داشت تا همسایه جنوبی اش از لحاظ نظامی واقتصادی بوی مربوط باشد، تقاضای افغانستان را لبیک گفت و در سال ۱۹۵۸ با ورود اولین دسته سلاح و تخنیک محاربوی شوروی به افغانستان همکاری نظامی شوروی تحقق یافت. سردار محمد داود خان با گرفتن سلاح و تخنیک محاربوی از شوروی، به تقویه و عصری ساختن اردو که در مقابل اردوهای کشورهای همسایه ضعیف به نظر میرسید اقدام نمود و از لحاظ تشکیلاتی اردوی افغانستان بیک اردوی قدرت مند مبدل شده و کمیت ان به ۸۰ هزار نفر بالا رفت که در شرایط سفر بری ظرفیت جذب همین تعداد دیگررا نیز داشت .بدین منوال اردوی افغانستان بیک اردو قدرت مند و ورزیده در منظقه عرض اندام نموده که قادر به دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی شد .

در سال ۱۹۵۸ اردوی افغانستان با سلاح ثقیل و خفیف، طیارات و سلاحهای مدرن ضد هوایی و زرهی پیشرفته، تجهیزات و تخنیک عصری محاربوی مجهز گردید به این صورت دوره صدارت سردار محمد داود دوره رشد و ارتقای کمی و کیفی اردوی افغانستان بشمار میرود.اردو افغانستان مطابق به قانون وقت حق شمولیت به کدام سازمان سیاسی را نداشت.همین زمینه را برای روسها مساعد ساخت تا درمیان اردو کار زیر زمینی نمایند.سردار محمد داود بنا بر بعضی علل بتاریخ ۳ مارچ سال ۱۹۶۳ استعفایش را به پادشاه وقت تقدیم نمود و بتاریخ ۱۳ مارچ ۱۹۶۳ با منظور شدن استعفی سردار محمد داود، دوکتور محمد یوسف کابینه خود را معرفی نمود . درخط مشی حکومت تغیر دادن قانون اساسی قبلی کشور ورفع کشید گی‌ها با پاکستان دیده می شد .

 بر مبنای خط مشی حکومت جدید مسوده قانون اساسی جدید که بیشتر به تحقق دموکراسی در کشور ممد واقع میگردید اماده و در لویه جرگه سال ۱۹۶۴ روی ان غور بعمل امده وبه تصویب رسید که دوره انتقالی شروع شد از دوره انتقالی الی کودتای ۱۶ ژوئیه ۱۹۷۳ اردوی افغانستان مسیر ارتقای خود را می پیمود و با تسلیحات و تخنیک جدید محاربوی مجهز میگردید . قطعات جدید کوماندو، پراشوتی راکت‌های ضد هوایی مدرن رهبری شونده، غندهای هوایی با طیارات جدید ایجاد میگردید.

سیل محصلین نظامی به غرض کسب تحصیلات عالی نظامی به اتحاد شوروی فرستاده می شد، هیات‌های نظامی شوروی غرض مطالعه درجه احضارات اردوی افغان و ایجاد ظرفیت‌ها به کشور سفر میکردند و تجارب شانرا برای کادرهای اردو انتقال میدادند، در پهلوی قطعات محارب صنوف و قدمه‌های تامیناتی بنا بر مشوره جنرالان شوروی ایجاد گردید، تعمیرات حربی پوهنتون، اکادمی تخنیک، ترمیم خانه مرکزی اردوکه توسط کشور چکوسلواکی اعمار میگردید بپایه اکمال رسید . ترمیم خانه مرکزی یکی از مجهزترین فابریکه‌های نظامی کشور بود که جای فابریکه حربی سابقه را بسرعت گرفت وتمام احتیاجات قطعات را رفع میکرد . در فرودگاه بگرام، خواجه رواش فرودگاه بین‌المللی کابل، پایگاه هوایی شیندند و کندهار جهت ترمیم طیارات و هلی کوپتر‌ها ورکشاپهای مجهز و عصری ترمیم طیارات بکمک اتحاد شوروی ساخته شد . شفاخانه مجهز نظامی چهار صد بستر اردو بپائیه اکمال رسیده و افتتاح شد، قوای ۴ و قوای ۱۵ زرهدار مجهز با تانکهای غول پیکر تشکیل شد در دوره دوم زمامداری سردار محمد داود به صفت رهبر و بعداً ً رئیس جمهور بعد از کودتای نظامی ژوئیه ۱۹۷۳ در قسمت تسلیح و تجهیز اردو کدام اقدام چشمگیری بعمل نیامده اما امور تعلیم و تربیه تخنیکی و تکتیکی پرسونل اردو توسط مشاورین و استادان شوروی ادامه داشت دیگر تخنیک و تکتیک نظامی شوروی در اردوی افغانستان جای خود را اشغال کرده بود .
همزمان با مدرنیزه شدن اردو، ذهنیت‌های افسران اردو نیز انکشاف یافته و ایجاد احزاب سیاسی در دهه دموکراسی این روند را بیشتر تقویت بخشید . دیگر افسران اردو مانند سابق گوش و چشم بسته نداشتند،بلکه روشنگری روز بروز در اردو وسعت پیدا میکرد.
سردار محمد داود که بکمک افسران در پی کودتا مسلحانه به قدرت رسیده بود در تحت تاثیر کشورهای خارجی دیگر ازخط فکری خود عدول کرده بود و به اشاره بعضی از کشورها به تصفیه اردو و دستگاه دولتی از وجود روشنفکران و چیز فهم‌ها شروع نمود که سخت بزیان وی تمام شد . به این معنی که بی اعتمادی نسبت برژیم روزبروز اضافه شده میرفت، روحیه همکاری با رژیم کمتر شده می رفت، امنیت روبه خرابی نهاد تا جائیکه در روز روشن وزیر بر حال پلان در دفتر کارش به قتل رسید . تا اینکه در اثر عمل وتصامیم عجولانه محمد داودخان قیام دوم مسلحانه اردو بتاریخ ۲۷ اپریل ۱۹۷۸ صورت گرفت و رژیم جمهوری سردار محمد داود سقوط کرد و خودش از بین رفت.
بعداز کودتای ۲۷ اپریل اردو، شوروی با دست باز در تمام امور کشور منجمله تسلیح، تجهیز و ارتقای سطح کمی و کیفی اردو دست بکار شد . تا اینکه در اثر تقاضای حکومت وقت افغانستان در سال ۱۹۷۹ قوتهای نظامی شوروی داخل خاک افغانستان شدند که در نتیجه باعث بر بادی افغانستان گردید . در این زمان الی خروج قوتهای شوروی از افغانستان قوتهای شوروی واردوی افغانستان فعالیت‌های مشترک داشتند و اردوی افغانستان مجهز با سلاح و تخنیک محاربوی پیشرفته شده و از احضارات محاربوی عالی بر خوردار گردید و تا سطح دفاع مستقلانه یا آغاز حکومت دکتورنجیب اله ارتقا یافت.درهشت ثور سال ۱۳۷۱ اردو افغانستان که توقع داشت مجاهدین به آنها وحدت نموده درحفظ اردو میکوشند. ولی برعکس تمام سلاح ومهمات افغانستان از طرف مجاهدین به حکومت پاکستان فروخته شدو کشور در دو دهه بدون سلاح وارد باقی ماند.درین دو دهه هرکی هر کاری که خواست بدون کدام مانع اجرا نمود.لا قانونیت وسطح جرم به حد نهائی بالا رفت.تا فعلاً حدود بیشتر از دوصد هزار مجرم و قاتلین بدون محکمه و جزادر کشور آزادانه گشت و گذار می نمایند.

ارتش دولت اسلامی جهادی
جهادی‌ها به گروه متعلق است که مخالف دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودند.درسال ۱۳۷۱ هجری شمسی پس از ۱۴ سال جنگ قدرت را بدست آوردند .جهادی‌ها خود دارای تشکیلات نظامی تنظیمی و قومی بودند .اکثریت جهادی‌ها مردمان روستا فاقد علم ودانش بودند.در۱۴ سال جنگ تمامی دارائی و هستی اینها از بین رفته بود.پس از رسیدن به قدرت تمامی وسایل وسلاح اردو منظم را به قیمت ارزان وبه نرخ آهن به پاکستان فروختن. جهادیها دارای تشکیلات اردو منظم نبودند صرف متشکل از قومندان ومجاهدبودند.سربازان پیاده این گروه دارای مهارت جنگی قوی بودند. 

ارتش جنبش طالبان
طالبان دارای اردو قومی نا منظم بودن.بعضی از افسران سابقه دار در حکومت طالبان نیز حضور داشتند.طالبان دارای ۴۰۰ تانک و دوطیاره میک روسی بودند.که تانکهای مذکورا بی نظیر بوتو از روسیه خریداری نموده به طالبان تسلیم نمود.حکوکت طالبان دارای وسایل ترانسپورتی خیلی ضعیف بودند.سربازان طالب از مورال فوقلعاده محاربوی بر خوردار بودند.طالبان دارای ۳ اردوگاه نظامی قوی در ژوره ولایت خوست، میدان هوائی قندهار، وتفحصات مزار شریف بودندکه درآن جا سربازان افغانی جنگجویان کشورهای آسیای میانه عرب وچیچین تعلیمات نظامی می دیدند.

ارتش جمهوری اسلامی افغانستان
اردوی ملی افغانستان در سال ۱۳۸۲ ه. ش به همکاری دولت امریکا تأسیس و هرسال به کمک کشورهای کمک کنندة توسعه یافته است.درآینده نچندان دور تشکیلات آن از نگاه پرسونل و سلاح مجهز خواهد شد. طبق گفتار مراد علی قومندان قوای زمینی افغانستان فعلاً نیروهای زمینی افغانستان به ۱۶۲ هزار میرسد در سال ۲۰۱۲ توقع برده میشود که تا۲۷۵۰۰۰نفر برسد.

تشکیلات اردوی ملی درسال ۱۳۸۷انکشاف نموده قوماندانیت‌های اساسی شامل ۶ قول اردو که ۵ آن زمینی، یک قول اردو هوایی، یک فرقه مرکزی کابل بنام ۱۱۱ می باشد که متشکل از ۱۷ لوا ، ۸۲ کندک (پیاده، کماندوه، میکانیزه، حمایه محاربوی، تأمیانت محاربوی) و قوماندانیت‌های متوسط حمایوی( تعلیم وتربیه، جلب وجذب، لوژیستیک، خریداری، کشف واستخبارات، صحیه ومخابره) می باشد.موقیعت قول اردوها فعلاً قول اردو ۲۰۱ در جلال آباد، قول اردو ۲۰۳ در ولایت پکتیا که چهار ولایت را تحت پوشش قرار می دهد، قول اردو ۲۰۷ در هرات، قول اردو ۲۰۵ درولایت قندهار و قول اردو ۲۰۹ در شمال افغانستان می باشد. شکل سربازی" داوطلب" می باشد و جوانان بین ۲۲ تا ۳۵ سال به صورت داو طلبانه در اردو ثبت نام می کنند. دولت برای آن‌ها ماهانه ۱۰۰ دالر معاش تأدیه می نماید. برای بازدوم خدمت ۲۰۰ دالر دست مزد پرداخته میشود. سن قانونی خدمت درارتش افغانستان ۲۲ ساله است.سن ریزرف از ۱۶-۴۵ است.تعدادمرد به این سن۶٫۸ملیون زن ۶٫۴ میلون تعداد توان داخل خدمت ۳٫۸میلون مرد و ۳٫۶ میلون زن ظرفیت بالا بردن ۳۷۸٬۹۹۶ نفر میباشد.

مراکزتعلیمی
مرکز تعلیمی نظامی کابل دارای ظرفیت ۷۰۰۰ نفر
مزار شریف ۱۴۰۰ نفر
هرات ۱۴۰۰ نفر
خوست ۶۰۰
گردیز ۶۰۰ نفر
مرکز تعلیمی دارالامان ۱۴۰۰ نفر میباشد
بر علاوه این مراکز مکاتب مسلکی نیز وجود دارد که منسوبین جهت تقویه مسلک به مکاتب مسلکی معرفی می شوند که شامل بخش‌های پیاده، توپچی، زره دار، عقیدتی و فرهنگی، حقوق، مخابره، مکتب کشف، استخبارات، مکتب صحیه و مکتب امور عامه هستند مدت هر کورس تربیوی دوماه است.

بودیجه مالی
ارتش افغانستان از صندوق مالی آیساف (ASFF) تامین می گردد .کشورهای عمده پرداخت کننده اردوی افغانستان امریکا روسیه و استرالیا میباشد.بودیجه که برای قوای مسلح افغانستان در سال ۲۰۰۸ تثبیت نموده اند ۲.۷ بیلیون دالر در سال میباشد.که از آن جمله ۱۷۱۱ ملیون دالر برای ارتش ۹۸۰ میلون دالر برای پولیس و ۹.۸ میلون دالر برای مصارف زندانیان تعین گردیده بود.ازینکه درسال ۲۰۱۲ کمیت بلند میرود بناعاً مصارف نیز بلند میرود.بودیجه مصارف وزارت دفاع افغانستان از پلان سال دولت افغانستان مبلغ ۱۴،۰۶۲. میلون افغانی میشود که ۱۲.۱ فیصد از بودیجه ملی را تشکیل می دهد.

افسران ارشد
وزیر دفاع، ژنرال عبدالرحیم وردک
سخنگوی وزارت دفاع، تورن جنرال محمد ظاهر عظیمی
رئیس ستاد ارتش ملی افغانستان، سپهبد شیر محمد کریمی
معاون ستاد کل، سپهبد محمد اکرام
معاون ستاد ارتش سپهبد محمد اسحاق نوری؟
عمومی رئیس ستاد پرسنل، سرلشکر عبد عبدالله؟
رئیس ستاد کل اطلاعات، سرلشگر عبدالخالق فریاد؟
عمومی رئیس ستاد تدارکات، سپهبد عزیزالدین فراهی؟
رئیس ستاد ارتباطات، سرلشکر محراب علی؟
ستاد بازرس کل، سرلشگر جلندر شاه
جراح عمومی، سپهبد دکتر عبدالقیوم توتا خیل
ارتش ملی افغانستان هوایی سپاه، فرمانده، سرلشگر محمد دوران
۲۰۱ Selab ("سیلاب") فرمانده سپاه، سرلشکر محمد رحیم وردک
۲۰۳ Tandar ("تندر") فرمانده سپاه، سرلشکر عبد خالق
۲۰۵ Atal ("قهرمان") فرمانده سپاه، عمومی جنرال شیر محمد زازای
۲۰۷ ظفر ("پیروزی") فرمانده سپاه، سرلشکر جلندر شاه بهنام
۲۰۹ شاهین ("فالکون") فرمانده سپاه، سرلشکر مراد علی
فرمانده سپاه میوند، ۲۱۵ (ناشناخته)
ارتش ملی افغانستان فرماندهی آموزش، سرلشگر امین کریم
فرماندهی و ستاد کالج، سرلشگر رزاق؟
آکادمی ملی نظامی افغانستان، سرلشگر محمد شریف
مرکز آموزش نظامی کابل، سرتیپ محمد امین وردکصفحه تلگرام ما را دنبال کنید
Telegram.me/afqanistan

:: مرتبط با: اطلاعات عمومی ,
:: برچسب‌ها: ارتش افغانستان , افغانستان وطنم , همه چیز درباره افغانستان , اطلاعاتی درباره افغانستان , Afqani.Mihanblog.com ,
ن : محمد رحمانی
ت : شنبه 17 دی 1390
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.